Leva-Fro As

Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid og kvalifisering til personer som
ikke uten videre kan nyttiggjøre seg ordinært arbeid.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Rune Lyngen
Telefon: 951 29 458
E-post: rune@leva-fro.no

Nettsted: leva-fro.no
Adresse: Skaret Industriområde, 7633 Frosta