Mederi

Jeg holder kurs, foredrag og har en-til-en veiledning i Mindfulnessbasert stressmestring og selvledelse.

Jeg er sykepleier og jordmor og jobber på fødeavdelingen på St.Olav. Jeg jobber halve tiden på St.Olavs og halve tiden i litt eget foretak.

Kundene mine er mennesker som ønsker å lære å utnytte sine egne ressurser på en mer hensiktsmessig måte. Det kan være mennesker som er sykemeldte på grunn av ulike belastningslidelser mentalt og fysisk, men like mange som står i yrker/arbeidssituasjoner med høyt press og prestasjonsfokus.

Mental trening er kjernen i virksomheten. Og man lærer å sette kropp og hode tilbake i naturlig samspill.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Lene Fundtaunet
Telefon: 934 02 346
E-post: lenefundtaunet@gmail.com

Nettsted: https://mederi.no/