Meråker Byggservice

Meråker Byggservice v/Knut Johan Weiseth har eksistert siden 1978 og endret navn til Meråker Byggservice i 1995. Bedriften leverer alt innen tømrerfaget som nybygg, tilbygg, rehabilitering og restaurering. Vår virksomhet er først og fremst konsentrert i Meråkerområdet, men vi tar også oppdrag utenfor kommunegrensen.