Meråker Kurbad

Meråker Kurbad yter tjenester innen spesialisert rehabilitering og habilitering og har avtale med Helse Midt-Norge.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Steinar Volden
Telefon: 74812400
Telefon: 924 13 116
E-post: steinar.volden@meraker-kurbad.no

Nettsted: https://meraker-kurbad.no/