Meråker Kurbad

Meråker Kurbad yter tjenester innen spesialisert rehabilitering og habilitering og har avtale med Helse Midt-Norge.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Rita Halstadtrø Johnsen
Telefon: 924 11 048
E-post: rita.johnsen@meraker-kurbad.no

Nettsted: https://meraker-kurbad.no/
Adresse: Østigardsveien 24, 7530 Meråker