Næsbø Skog AS

Selskapet er eid av Arnfinn og Torkil Næsbø, og har per i dag 23 ansatte fordelt på 7 hogstlag. Selskapet har dyktige medarbeidere, 18 av de ansatte har fagbrev. Bedriften er godkjent lærebedrift og har stort sett én eller flere lærlinger ansatt. Det satses på rekruttering av unge medarbeidere som gis sikker og god opplæring i faget og muligheten for egenutvikling i bedriften. 

Bedriften er medlem i MEF – Maskinentreprenørenes Forbund. Selskapets ledelse har sett betydningen av å arbeide med moderne utstyr, og maskinparken er derfor fornyet i takt med den teknologiske utviklingen.
Næsbø Skog AS har som målsetting å være ledende innen skogsdrift med tilhørende markedsområder.

 
 

 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Torkil Næsbø
Telefon: 908 93 373
E-post: torkil@nesboskog.no

Nettsted: http://www.nesboskog.no/