Nidaros Omsorg

Har startet et privat foretak for salg av helse- og omsorgstjenester. Tjenestene er hovedsakelig rettet mot eldre og pårørende i et marked hvor der blir et stadig økende press på de kommunale helsetjenestene.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Einar Svela
Telefon: 92612644
E-post: svela.einar@gmail.com

Nettsted: www.nidarosomsorg.no
Adresse: Hulderveien 17, 7506 STJØRDAL