Norske Voav-Teknikk AS

Ring servicetorget på telefonnummer 748 33 500 og oppgi gård- og bruksnr. 

Har du behov for spyling pga tett kloakk ring oss på 74 82 66 66 og tast 2.

  • Slamtømming
  • Tømming av sandfang
  • Tømming av fettutskiller
  • Tv-inspeksjon av alle typer avløpsrør
  • Oppsøking av avløpsrør
  • Spyling av veier og parkeringsplasser
  • Spyling av avløpsrør

Kontaktinfo:

Kontaktperson: John Reidar Halle
Telefon: 74 82 66 66
Telefon: 957 33 463
E-post: john.reidar@br-halle.no

Nettsted: http://www.br-halle.no/12596-2/