Ola Raaen AS

Ola Raaen AS er et maskin entreprenørfirma med kontor i Hegra, Stjørdal Kommune.
De utfører anleggsarbeid innen vei, vann og avløp, sprengning og knusing og massetransport.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Ivar Raaen
Telefon: +4799168354
E-post: firmapost@olaraaen.no


Adresse: Mellomriksvegen 1506, 7520 Hegra