Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Trøndelag

Opplæringskontoret for mat- og servicefag ble etablert høsten 1997 og er en sammenslutning av bedrifter innen mat- og servicefag i Sør-Trøndelag.
Opplæringskontoret er et selvstendig uavhengig organ med eget styre og regnskap.
Styret består av 7 styremedlemmer, og styrets sammensetning skal gjenspeile opplæringskontorets medlemsbedrifter og fagområder i tillegg til de ansattes organisasjoner.
Opplæringskontoret er godkjent lærebedrift for følgende fag:
MATFAG:
• Industriell matproduksjon
• Slakter
• Kjøttskjærer
• Pølsemaker
• Butikkslakter
• Baker
• Konditor
• Sjømathandler

SERVICEFAG:
• Salgsfaget
• Service- og administrasjonsfaget
• Sikkerhetsfaget

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Terje Nørstebø
Telefon: 91746602
E-post: terje.norstebo@olk.no

Nettsted: www.okms.no
Adresse: Sluppenvegen 12E, Trondheim 7037