Østby Ole Bjarne

Ole Bjarne Østby er aut. maskin entreprenør, og utfører alt innen vei, vann, avløp og grusarbeide.

Levering av grus.

Ferdig regulerte tomter i Ås m/vei vann og strøm.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Ole Bjarne Østby
Telefon: +47 959 36 017
E-post: objarnes@tydalsnett.no


Adresse: Østbyvegen 92, 7590 Tydal