Produsentpakkeriet Trøndelag AS

Produsentpakkeriet Trøndelag AS ble etablert med hensikt å samle all pakking og kompetanse i et stort og sentralt pakkeri. I 2007 åpnet vi på Frosta et av de nyeste og mest moderne anleggene i Europa. Ved at bøndene selv er medeiere i pakkeriet, sikrer vi en god verdikjede hele veien fra jord til bord.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Thor-Erik Albrektsen
Telefon: 976 72 161
E-post: thor@ppt.as

Nettsted: http://ppt.as/
Adresse: Revhaugvegen 12, 7633 Frosta