Prosjektstyring Midt AS

Prosjektstyring AS arbeider for å finne den enkleste og den mest optimale veien gjennom prosjektet, ved å alltid være i forkant. Gjennom effektiv prosjektledelse i praksis, leverer virksomheten høy kvalitet og fremgang i samarbeid med deres kunder.


Prosjektstyring har kompetanse på følgende områder:

  • Prosjektstøtte—fra start til slutt
  • Prosjektledelse— fokus på å skape de beste verdiene for oppdragsgiver.
  • Byggeledelse— gjennom alle byggefaser.
  • Byggherrerådgivning— støtte gjennom hele eller deler av prosjektet.
  • Uavhengig Kontroll— Tiltaksklasse 1 og 2 (Bygningsfysikk)
  • HMS/SHA— sikkerhet for alle er vår største prioritet
  • Økonomioppfølging—Sørge for at økonomiske mål i prosjektene oppnås.
  • Ledelsessystem for kvalitet og miljø— etablering, styring og kontroll

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Mette Solberg
Telefon: 92028424
E-post: mette.solberg@prosjektstyring.no

Nettsted: https://prosjektstyring.no/
Adresse: Industriveien 5, 7072 Heimdal