Bane Nor Eiendom AS

Bane NOR Eiendom bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt. Profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Tore Arntzen
Telefon: 91531930
E-post: tore.arntzen@romeiendom.no

Nettsted: https://www.banenoreiendom.no/
Adresse: Sjøangen 6, 7010 Trondheim