S.A.K. AS

S.A.K. er et lite kontor med stor erfaring. S.A.K har et pragmatisk forhold i tilnærmingen til prosjektene. Virksomheten tar både erfarne og uerfarne oppdragsgiver gjennom hele byggeprosessen. Fra tidlige ideer til ferdig bygg, der godt samspill med alle involverte er viktig.

Firmaet jobber innenfor:

  • Arkitektur
  • Ansvarlig søker
  • Landskapsarkitektur

 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Geir Morten Holltrø
Telefon: 46429077
E-post: gmh@sakas.no

Nettsted: http://www.sakas.no/