Safe Solutions AS

Safe Solutions har et produkt kalt SAFEPASS, et mobilt dobbeltledende produkt som muliggjør effektiv og sikker passasjerflyt. Vi ønsker å øke bakkehåndteringsressursene og effektiviteten som gir mulighet for underving ombordstigning på fly.
Systemet er enkelt å håndtere, er meget robust, og designet for utfordrende flyplassindustrimiljøer.
Produktet skal bidra til ressursbesparelse. Dette er på grunn av fjerning av vingebeskyttelsen som følge av doble tau.
Et ryddig system, som SAFEPASS, øker kundetilfredsheten.
Det oppnår også punktlighet, reduserer risikoen for å «tail-tipping» ved å aktivere dobbel boarding. Safepass gjør det mulig å unngå ombordstigning av fly i nærheten, og forbedrer sikkerheten, noe som gjør det mulig for flyselskapet å ivareta deres juridiske ansvar.
Se vår løsning på vår demovideo på vår hjemmeside www.safepass.no.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Torbjørn Balstad
Telefon: +4798265225
E-post: torbjorn@safepass.no

Nettsted: https://safesolutionsglobal.com/
Adresse: Hognesaunveien 96, 7513 Stjørdal