Selbu videregående skole

Selbu videregående skole er en kombinert videregående skole med ca. 130 elever. Skolen ligger på Bellflata i Selbu sentrum. Skolen tilbyr utdanning innen følgende utdanningsprogram; studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon. I tillegg har skolen eget ressurssenter som til enhver tid tilbyr ulik utdanning/kurs.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Svein Ove Dyrdal
Telefon: 915 52 572
E-post: svedy@trondelagfylke.no

Nettsted: https://web.trondelagfylke.no/selbu-videregaende-skole