Selliseth & Welde As

Salg av konsulenttjenester og det som naturlig kommer inn under slik virksomhet, samt annen økonomisk virksomhet, kjøp, salg og leievirksomhet vedrørende fast eiendom, samt ved aksjetegning eller på andre måter delta i andre selskaper.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Bjørn Welde
Telefon: 45830555
E-post: bjorn@welde.net