Spenn Armering AS

SpennArmering AS har mer enn 30 år i markedet og har opparbeidet unik erfaring og et solid renommé. Samarbeidspartner for både private og større utbyggere. Med over 65 ansatte har virksomheten både kompetanse og ressurser til å påta seg store og komplekse oppdrag. Mange av deres underentrepriser er knyttet mot større enheter som boligblokker, offentlige bygg, samt kontor og industribygg.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Tor Birger Dahling
Telefon: 95230657
E-post: tor.birger@spennarmering.no

Nettsted: https://spennarmering.com/