Statskog SF

Statskog kjøpte AS Meraker Brug i 2022. Eiendommene i AS Meraker Brug har et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål, hvorav mer enn 200 tusen mål er produktiv skog. Eiendommene ligger i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommuner.

Statskog eide 11,3 millioner dekar statsgrunn i Midt-Norge før kjøpet. Totalt eier Statskog 59 millioner dekar. Dette utgjør om lag en femtedel av Fastlands-Norge. Statskog er med det Norges største grunneier. Statskog er heleid av staten ved Landbruks- og matdepartementet.

“Brugetsgården” er nå administrasjonssenteret for Statskog i Midt-Norge, og er kontorsted for regionsjef Arnhild Holstad. Meråker-kontoret har 11 ansatte knyttet til virksomheten innen eiendom, hyttetomter, skog, hytteutleie, jakt, fiske og friluftsliv. Det er ytterligere ni ansatte i Statskog Midt-Norge fordelt på kontor i Steinkjer, Røros og Støren.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Arnhild Holstad
Telefon: 913 78 584
E-post: ahd@statskog.no

Nettsted: https://www.statskog.no/eiendom/kjopet-av-as-meraker-brug