Stjørdal Bygdeservice SA

Stjørdal Bygdeservice SA er et samvirkeforetak som består av gårdbrukere samt andre selvstendige næringsdrivende som har erfaring fra mange typer oppdrag, og disponerer et bredt spekter av utstyr. Om nødvendig leier de også inn folk på timebasis.

Felles markedsføring, organisering av oppdrag, kompetanse innen forskjellige felt, bidrar til at Stjørdal Bygdeservice er meget konkurransedyktige i markedet.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: John Reidar Vold
Telefon: 905 86 300
E-post: post@stjordalbygdeservice.no

Nettsted: https://stjordalbygdeservice.no/
Adresse: Værnesgata 9, 7503 Stjørdal