Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

Grunneierne i vassdraget er organisert i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som har 145 medlemmer. Elveeierlaget er en interesseorganisasjon som tar vare på rettighetshavernes interesser. Det er opprettet fagråd for vassdraget, som består av representanter fra rettighetshaverne, kommunene og brukerne. Det er fagrådet som kommer med forslag til fiskeregler o.l.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Gunnar Daniel Fordal
Telefon: 991 57 239
E-post: nordkringen@ntebb.no


Adresse: -, Stjørdal