T.M. Slungård Sag & Høvleri AS

T.M. Slungård Sag & Høvleri AS er en videreføring av tredje generasjon fra tidligere Torvald Slungård Sag som ble etablert i 1933. Fra 1991 byttet firmaet navn til T.M. Slungård Sag & Høvleri, – og fra 2004 ble det gjort om til AS.

Bedriten startet med saging av tømmer, produksjon av trelast og treemballasje ved Feren i Meråker. Arbeidsstokken var i skogen og drev fram tømmer om vinteren, før det på sommerhalvåret ble saget på dampsag. Bedriften ble suksessivt flyttet ned til bygda hvor driften kom i gang i 1947 ovenfor Meråker stasjon på plassen vi holder til i dag.

I 1991 ble siste tømmerstokk saget, og driften ble endret til kløyving og høvling av trelast, og salg av byggevarer. Emballasjeproduksjon er videreført gjennom alle år, og i 1996 startet vi opp en pallefabrikk i Sverige, denne ble så flyttet til Meråker i 2010 med lokalisering på Merakernestrøa. Siden 2012 har vi vært medeiere i Byggtorget, og profilerer detaljsalget gjennom Byggtorgetkjeden.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Trond Marius Slungård
Telefon: 74 81 08 00
E-post: saga@t.m.slungaard.no

Nettsted: http://www.slungaard.no/
Adresse: Fersdalsveien 96, 7530 Meråker