Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) ble etablert høsten 2020 og er resultat av sammenslåing av de sju fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag. THYF tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag (bygg og anlegg, elektro, teknikk og industriell produksjon), maritime fag (dekksoffiser og maskinoffiser), helsefag med ulike fordypninger, landbruksfag, havbruksfag, kart- og oppmålingsfag, matteknikk og reiselivsfag. Deres sju avdelinger ligger i Rørvik, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, på Løkken i Meldal og på Støren. THYFs  administrasjon er i Stjørdal. Mer info finnes på nettsiden deres.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Odd-Inge Strandheim
Telefon: 99038399
E-post: oddstr@trondelagfylke.no

Nettsted: https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/
Adresse: Gymnasgata 2, 7500 Stjørdal