Tverrfaglig opplæringskontor for Neadalen

Tverrfaglig opplæringskontor med nedslagsfelt hovedsakelig i Selbu og Tydal men har også hatt lærlinger på Stjørdal, Meråker og Levanger

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Hanne Sundal Kulseth
Telefon: 41932644
E-post: hanne@ntok.no

Nettsted: www.to-ne.no
Adresse: Bellveien 50, 7580 Selbu