Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
Innovatører trengs overalt.  \Deres programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger UE bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv. UE har programmer fra grunnskole til høyre utdanning, innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Frank Norbeck
Telefon: 901 21 612
E-post: frank@ue.no

Nettsted: https://www.ue.no/kontakt/trondelag
Adresse: Kjøpmannsgt.51, 7011 Trondheim