Vikaune Fabrikker

Vikaune Fabrikker AS er en av fem produsenter i ASAK Miljøstein som produserer markprodukter / hageprodukter i betong.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Mats Vikaune
Telefon: 74 80 42 10
Telefon: 905 89 711
E-post: Mats@vikaune.no

Nettsted: https://www.vikaune.no/