Vikaune Fabrikker

Vikaune Fabrikker AS er en av fem produsenter i ASAK Miljøstein som produserer markprodukter / hageprodukter i betong.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Johan Wigestrand
Telefon: 74 80 42 10
Telefon: 916 09 487
E-post: johan.wigestrand@ostraadtror.no

Nettsted: https://www.vikaune.no/
Adresse: Industriveien 1, 7502 Stjørdal