– Viktige tiltak som stimulerer til verdiskaping

Det iverksettes tiltak for bedriftene lokalt og sentralt. Her finner du ut mer om ulike tiltak som kan være til hjelp for bedriftene i en krevende tid.

Det iverksettes tiltak for bedriftene lokalt og sentralt. Her finner du ut mer om ulike tiltak som kan være til hjelp for bedriftene i en krevende tid.

Det iverksettes lokale og sentrale tiltak for å bistår bedriftene i en krevende tid.

Ordfører Ivar Vigdenes åpner for at Stjørdal kommune tar i bruk det budsjetterte driftsoverskuddet på 35 millioner kroner i 2020 for å hjelpe det lokale næringslivet.

– Veldig fornøyd. Det er offensivt, og vi forventer at det ordføreren nå sier blir omsatt i handling, både når det gjelder regulering og innkjøp, og at det skal inspirere andre kommuner til å tenke likens, sier daglig leder Jon Uthus, i NiV til Stjørdals-Nytt

Jon Uthus påpeker at det er viktig at tiltakene som kommer stimulerer til verdiskaping i næringslivet.

– Det handler om å holde hjulene i gang, og at vi kan stå gjennom dette når denne situasjonen er over og samfunnet er på vei tilbake til normalen, sier Uthus.

BETALINGER FØR FORFALL

Forrige uke gikk næringsforeningen ut og oppfordret kommunene i Værnesregionen til å betale regninger for allerede utførte kjøp av produkter og tjenester før forfallsdato. Dette ble raskt plukket opp av kommunene som sa de skulle iverksatte tiltak for å få betalt regningene fortløpende. 

Jon Uthus viste til tiltak gjort i Danmark. Les artikkelen i danske SN her.

– Danske kommuner kastet seg rundt for å betale regninger på produkter og tjenester som de allerede har kjøpt. Dette før betalingsfristen går ut. Det kan bety mye for små bedrifter å få inn pengene raskt, sier Uthus.

BISTAND TIL PROSJEKTER

Stjørdal kommune og Meråker kommune har inngått samarbeidsavtaler med Proneo AS. Proneo bistår næringslivet i den svært krevende tiden vi nå er inne i.

«Proneo tilbyr vederlagsfritt, å jobbe fram skisser til prosjektplaner, med anbefalinger om mulig finansieringskilde for bedrifter med utviklingsbehov. Vi håper at tiltaket kan bidra til å redusere konsekvensene av redusert aktivitet i bedriftene i disse dager, og at de også kan styrke seg for fremtiden» skriver Stjørdal kommune på sin hjemmeside.

Les om hvordan Proneo bistår bedrifter i Meråker på Meråker kommunes nettside.

NiV erfarer at flere bedrifter nå er i gang med ulike utviklingsprosjekter i samarbeid med Proneo. 

INNOVASJON NORGE MED TILTAK

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

Her er tiltakene:

 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
 • Vi har forenklet prosessen for søknader om avdragsutsettelse. Ordningen er for bedrifter som er preget av koronapandemien, og vi innvilger i hovedsak et års avdragsutsettelse.
 • Vi legger opp til et større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket.
 • Vi åpner for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.
 • Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner vi for flere og større forprosjekter.
 • Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
 • Vi åpner for at kunder som opplever forsinkelser, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling.
 • For markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd øker vi andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. For kommersialiseringstilskudd åpner vi for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn.
 • Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.
 • Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Vi stiller ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.
 • Vi tilbyr rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartlån.
 • Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.
 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.
 • Vi justerer interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig.

Kilde: Innovasjon Norge

NYTTIGE LENKER

Råd til bedriftene: Gå til NHOs samleside her

Korona: NiVs samleside med nyttige lenker og informasjon.

Dette er tiltakene andre land har iverksatt for bedriftene, NHO