Aktiv sommer for bedrift og feriehjelp

Kjeldstad Trelast tar alltid inn ungdom til sommerjobb og ellers i året. En viktig del av samfunnsoppdraget, sier personalsjef Gunn Kari Holten.

Tinah Vikan, Kristine Holten, Ole Jørgen Brudal, Torbjørn Opheim og Oddvar Uglem. Kristine Holten(19) har sitt 4. år som sommervikar på Kjeldstad. Hun jobber denne uka i produksjonen på justerverk. Foto: Jens Vikan – bas justerverk.

Før ferien gikk Trøndelag fylkeskommune og Sparebank1 SMN ut med tilskudd til trønderske bedrifter for å ta inn ungdom fra 15 – 19 år i sommerjobb.  Ordningen ble administrert av kommunene. I Væresregionen ble det tildelt 33 ukelønner fordelt på søknader fra Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal. Noe som tilsvarer 231 000 kroner i tilskudd til sommerferielønn til ungdom i regionen. Fylkeskommunen bidro med totalt 1 million kroner, mens Sparebank1 SMN bidro med 500 000 kroner. I tillegg hadde Sparebank1 SMN sin egen ordning der de spleiset med bedriftene på lønn til ungdom i sommerjobb. Sparebank1 SMN bidro dermed til ytterligere 21 sommerjobber fordelt på 12 bedrifter som en del av sin koronadugnad i Værnesregionen. (All bedriftene som søkte i regionen fikk innvilget støtte). Fore hele Trøndelag og Nordvestlandet ble det gitt støtte til 500 sommerjobber i bankens prosjekt fordelt på 200 virksomheter.

-Vi er svært fornøyde med responsen på vårt tiltak i samarbeid med banken. Totalt søkte 28 kommuner på 381 ukelønner. Selv om ordningen ble igangsatt med bakgrunn i Korona-pandemien, ser vi dette initiativet i lys av en større satsing fylkeskommunen har på gang for å gjøre ungdom kjent med arbeidslivet, sier Pål Ranes i Trøndelag Fylkeskommune som har vært kontaktperson for prosjektet.

Kjeldstad Trelast roser tiltaket

Selbu kommune tok raskt tak i ordningen, og formidlet den ut til bedriftene i kommunen. Kjeldstad Trelast hadde allerede gjort avtale med ungdommer, men fikk likevel ta del i ordningen.

-Dette er et kjempetiltak som vi gjerne vil være med på videre. Tiltaket kom litt sent for oss i år, men vi er veldig godt fornøyde, sier personalsjef Gunn Kari Holten i Kjeldstad Trelast.

Holten mener det er viktig å få ungdommen ut i aktivitet for å lære om arbeidslivet tidlig, og ikke minst for å tjene egne penger.

-Det er gull verd. Vi ser på det som et viktig samfunnsoppdrag å ta inn ungdom i bedriften. I utgangspunktet er det barna til de ansatte som får sommerjobb hos oss. Vi tar også inn ungdom gjennom hele året i samarbeid med skole, og vi er godkjent lærebedrift med lærling i arbeid til enhver tid, sier hun.

Kjeldstad Trelast har hatt seks ungdommer i sommerjobb i år, to av dem har vært under 18 år.  Virksomheten forteller om en veldig bra sommer.

-Juni i år er bedre enn juni i fjor. Det virker som om en del bruker sommeren på å pusse opp hjemme og på hytta, sier hun.

Skal vurdere ordningen

Fylkeskommunen skal nå evaluere ordningen, og se på mulighetene til å videreføre tilskuddsordningen neste år. Evalueringen gjøres i samråd med rapporter fra kommunene.

-Vi har som mål å gi barn og unge kunnskap. Identifikasjon og stolthet for lokalt arbeids- og næringsliv, slik at de ser mulighetene for en fremtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke. Vi mener samarbeid mellom skole og arbeidsliv er både kompetansepolitikk og distriktspolitikk. Vi skal i den sammenheng nå i august utlyse nye midler til samarbeidsprosjekter mellom skole og arbeidsliv, sier Pål Ranes.

Oversikt over fordelingen på kommunene som søkte på sommerjobbordningen:

  • Tydal fikk innvilget ni ukelønner til ungdom i sommerjobb.
  • Følgende kommuner fikk åtte ukelønner: Holtålen, Levanger, Melhus, Nærøysund, Verdal, Skaun, Snåsa, Meråker, Grong, Rennebu, Stjørdal, Hitra, Lierne, Namsskogan, Rindal, Høylandet, Selbu, Ørland, Steinkjer, Leka, Orkland, Indre Fosen, Røyrvik.
  • Namsos sju ukelønner og Overhalla seks. Oppdal og Osen fikk innvilget fire ukelønner hver.

Egen koronadugnad

I tillegg hadde Sparebank1 SMN sin egen ordning der de spleiset med bedriftene på lønn til ungdom i sommerjobb. Sparebank1 SMN bidro dermed til ytterligere 21 sommerjobber fordelt på 12 bedrifter som en del av sin koronadugnad i Værnesregionen. (All bedriftene som søkte i regionen fikk innvilget støtte). Fore hele Trøndelag og Nordvestlandet ble det gitt støtte til 500 sommerjobber i bankens prosjekt fordelt på 200 virksomheter.