Næringsfond- covid-19

Stjørdal kommune har opprettet et næringsfond på 2,6 millioner kroner. Nå har også Selbu og Meråker opprettet ordning for sitt næringsfond. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Trøndelag får totalt 64,3 millioner kroner bevilget.

 

I en pressemelding skriver Stjørdal kommune følgende: Midlene er bevilget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av krisepakken til næringslivet, fase 3. Midlene er blitt bevilget til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Per juli er det 648 personer som er uten arbeid i Stjørdal kommune. En økning på 423 fra juli i fjor. 775 personer er permitterte mot 3 i fjor på samme tid.

Les også om Selbu kommunes næringsfond her.

Her finner du næringsfond for Meråker kommune.

Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Tilskudd skal gis som bedriftsrettet støtte, men kan også benyttes til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Næringsfondet skal ikke benyttes til ordinær drift.

Kriteriene for måloppnåelse er:

a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser
b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Trøndelag får totalt 64,3 millioner kroner bevilget, noe som innebærer at alle kommunene i Værnesregionen vil få opprettet næringsfond. NiV kommer med mer informasjon når det gjelder kommunene Frosta, Meråker og Tydal. Her finner du informasjon om Selbu sin ordningen.

​I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Stjørdal kommune har også en avtale med innovasjonsselskapet Proneo om førstelinjetjeneste for gründere/etablerere og utviklingsarbeid mot eksisterende næringsliv. Saksbehandling og bistand i forbindelse med covid-19 fondet vil bli ivaretatt av Proneo, som også har god oversikt over andre virkemidler og støtteordninger som kan være supplerende i forhold til covid-19 fondet. Næringsfondet er rettet mot tiltak som i utgangspunktet har et lokalt/regionalt marked.

Kontakt:

Proneo AS v/Torhild Aarbergsbotten, 

torhild.aarbergsbotten@proneo.no 

telefon 900 85 005

                   

ANDRE ORDNINGER: