Stimuleringsordning til kulturnæringen

Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kulturnæringen. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året.

Illustrasjonsbilde kulturnæring.

En ny ordning for kulturnæringen etableres 1. oktober, dette skriver regjeringen i pressemeldingen:

– Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet. Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktigere enn noen gang, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Vil invitere næringen

De fleste kulturarrangementer planlagt før 12. mars har blitt avlyst på grunn av koronapandemien. Som følge av de myndighetspålagte publikumsbegrensningene er det i dag et sterkt redusert kulturtilbud fordi det ikke er lønnsomt å gjennomføre arrangementene. En stimuleringsordning vil bidra til å øke aktiviteten i kulturlivet, som igjen vil skape aktivitet hos underleverandørene. Målet er at flere skal kunne komme tilbake i arbeid.  Kulturdepartementet vil invitere sektoren til et innspillsmøte om stimuleringsordningen.

Kompensasjonsordningen har sammen med andre ordninger vært viktig for hele kultursektoren og for alle som har blitt tvunget til å avlyse kulturarrangementer. Ordningen har bidratt til å hjelpe en hardt rammet kulturnæring.

Gir 70 prosent kompensasjon

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter frem til 31. desember i år. Samtidig innføres altså en helt ny stimuleringsordning.

Ordningene er rammestyrte og innrettes slik at de raskt kan avvikles dersom smittesituasjonen endrer seg.

Les også om kommunale næringsfond. I Stjørdal kommune er ordningen på plass, mens fondet forventes å være på plass i Meråker, Frosta, Selbu og Tydal innen kort tid. 

Trondheimsregionen etablerer gründerhjelp til søknader på ulike støtteordninger.