Vanskelig regelverk for utenlandsk arbeidskraft

Kommuneoverlegene ønsker tett samarbeid med næringslivet. Her er viktige presisering for utenlandsk arbeidskraft ved innreise.

Innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft er innskjerpet. Se presiseringer av regelverket her. Illustrasjonsfoto

Det stilles mange spørsmål om gjeldende regelverk for utenlandsk arbeidskraft i tilknytning til økt smitte og strengere retningslinjer. Les viktige presiseringer om innreisekarantene her.

– Vi jobber på spreng med oppfølging av arbeidere i karantene i gang. Dette i godt samarbeid med blant andre politiet og fylkesmannen. Scandic Hell hotel er opprettet som karantenehotell, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen

Kommuneoverlegen opplever utfordringer når det gjelder forståelse av regelverket ved innreise.

-Jeg ser at arbeidsgivere som venter arbeidstakere inn til landet har utfordringer med å forstå alle reglene om test, innreisetillatelse, dokumentasjon, botilbud og karantenelengde. Noen av disse firmaene er i Værnesregionen, sier Vonen. 

Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen ønsker å samarbeide tett med bedriftene i Værnesregionen.

Kommuneoverlegen gir også støtte til brevet til næringslivet fra kommuneoverlegene på Innherred. Her er det presisert retningslinjer ved innreise. Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen understreker at det er utfordringer knyttet til å forstå regelverket.

Hovedregelen for utenlandsk arbeidskraft

I løpet av pandemien har regelverket om unntak fra innreisekarantene blitt justert mange ganger. Det er stigende smitte i Europa, Norge og regionen. En betydelig del av smitten kommer fra utenlandsk arbeidskraft som har bragt smitte inn.

– Nå gjelder ytterligere skjerping av regler ved innreise fra 09.11.20, ved at personer uten negativ test som ikke er eldre enn 72 timer vil nektes innreise i Norge, skriver kommuneoverlegene på Arne Bye på Frosta, Tommy Aune Rehn i Levanger, Ragnhild Holmberg Aunsmo i Verdal, Guri Falch i Inderøy og Sunniva Rognerud i Steinkjer.

NY ANBEFALING: FHI anbefaler å fjerne unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende jfr. covid-19 forskrifts § 6 c for følgende land og regioner fra og med midnatt, natt til lørdag (21.11.2020): 

Arbeidsgiver har ansvar

-Arbeidsgiver har et særlig samfunnsansvar i å gi god informasjon om hva det innebærer å være i karantene på et språk arbeidstaker behersker godt. Arbeidsgiver må legge godt til rette slik at karantene etterleves og smittevernregler følges, sier kommuneoverlegene på Innherred.

NHO har laget en egen arbeidsgiverportal hvor nyttig informasjon er samlet; arbinn.nho.no Regjeringen har også detaljert info om innreise og karantenebestemmelser på sine nettsider. Les regjeringens retningslinjer ved innreise her.

-Vi står igjen i en krevende og avgjørende fase. Arbeidsgivere er nødt til å ta ansvar ovenfor sine ansatte. Jeg oppfordrer arbeidsgivere til å støtte opp om de tydelige anbefalingene og innstrammingene som kommer fra lokalt og nasjonalt hold, sier daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen.

Daglig leder Jon Uthus i NiV ber arbeidsgivere ta ansvar ovenfor sine ansatte. [Arkivfoto]

Noen unntak

I brevet fra kommuneoverlegene på Innherred vises det også til unntak for arbeidsreisende til og fra EØS eller Sveits (jf §6c i Covid-19 forskriften):

Arbeidsreisende som er bosatt i EØS eller Sveits, og nordmenn som returnerer fra arbeid i EØS eller Sveits, er unntatt karantene i arbeidstiden dersom alle disse fire vilkår er innfridd:

1. de tester negativt for covid-19 etter ankomst

2. testes hver tredje dag i 10 døgn

3. bor på enerom første 10 døgn i Norge (gjelder ikke personer bosatt i Norge)

4. ikke har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå i løpet av siste 10 døgn før ankomst til Norge. Se oversikt over områder med særlig høyt smittenivå (fhi.no).

De er bare unntatt karantene i arbeidstiden, og må fortsatt være i fritidskarantene i ti døgn.

Videre heter det i presiseringen fra kommuneoverlegene på Innherred:

Ved positiv test

  • Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- og oppdragsgiver skal varsle kommunen.
  • Arbeids- eller oppdragsgiver skal legge til rette for at arbeidstaker kan gjennomføre fritidskarantene på egnet oppholdssted. Det innebærer at de i tillegg til enerom har tilgang på eget toalett og kjøkken (eller matlevering på døra). De skal kunne holde 2 meters avstand til andre mens de er i fritidskarantene.
  • Arbeids- eller oppdragsgiver i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen av arbeidstakere etter ankomst.
  • Arbeids- eller oppdragsgivere som ikke kan innfri reglene må praktisere 10 døgn karantene for sine arbeidstakere, før de kan starte å jobbe.
  • Manglende etterlevelse av karantene- og smittevernregler får svært alvorlige følger i lokalsamfunnet!

Har du spørsmål? Kontakt oss.