Smittevern i bedriften

Bedriftene har et viktig ansvar for å ivareta godt smittevern. Her får du oppsummeringen fra nettmøtet med kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen i Værnesregionen.

Gode rutiner må gjelde også på vei inn og ut, garderober og lunsjrom. Bedriftene har et ansvar for godt smittevern. Utbrudd skjer ofte i forbindelse med møter, selskaper og utenlandsk arbeidskraft som kommer fra røde land.

Onsdag 11.november deltok kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen i nettmøte om smittevern med næringslivet i Værnesregionen. 

-Vi forstår fortsatt ikke helt hvordan viruset oppfører seg. Nå er vi i en fase veldig nær 11.mars da vi lokket ned samfunnet, men det er høy terskel for å stenge ned alt igjen, sier Muruvik Vonen.

Den siste tiden har oppblomstringen av smitte ført til strengere tiltak. I enkelte faser smitter viruset ekstremt lett. Nå jobbes det med smittesporing av nye tilfeller i Stjørdal som berører både store bedrifter, idretten, andre kommuner og ansatte i kommunen. Foreløpig vet man ikke omfanget, og kommuneoverlegen anbefaler både hjemmekontor og nettmøter. Et smittetilfelle gir fort 30 nye tester og 40 i karantene. 

-Et utbrudd kan skje hvor som helst, når som helst. Ofte knyttes smitte til reise, selskap og arbeidsplasser, sier Vonen.

Du har stort ansvar for smittevern

Du skal ikke lenger hilse med albuen når du møter folk, men heller nikke og passe på å holde to meters avstand.

-Det er dårlig for businessen men bra for helsa at vi har strenge retningslinjer nå. Det gjelder å finne den gylne middelvei. Både du og dine kunder har et ansvar for å følge opp retningslinjene, sier Vonen.

Han påpeker at det er viktig at gode smittevernrutiner også må gjelde for hvordan man kommer seg inn og ut fra jobben,  i garderoben og i lunsjrommet. 

Det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for smittesporing og råd om tiltak ved smittetilfeller. 

Kontakt kommuneoverlege Stjørdal, Meråker,  Selbu og Tydal, Leif Edvard Muruvik Vonen: Leif.Edvard.Muruvik.Vonen@stjordal.kommune.no 

Stjørdal kommune har ny pressekonferanse mandag 16.november. Her finner du gjeldende tiltak for Stjørdal. 

Dersom det blir påvist smitte, hvem er da dine nærkontakter?

Man regnes i hovedsak som «nærkontakt» hvis man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene og kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter eller i direkte fysisk kontakt. Du kan lese mer her. 

Har du da en bedrift der du ikke har delt opp dine ansatte i grupper som holdes adskilt, kan det fort bli slik at alle regnes som nærkontakter og må i karantene ved eventuell smitte. 

Håp for små arrangement utendørs i jula

Det er fortsatt slik at arrangement utendørs er bedre enn inne. Kommuneoverlegen sier ikke nei til mindre arrangementer så lenge retningslinjer følges. Han forventer mer trafikk i gata i forbindelse med julehandel, men så lenge alle tar ansvar for å etterfølge retningslinjene for smittevern skal det gå bra. Han anbefaler godt vakthold med tanke på å overholde regler for avstand og understreker at utendørs tilstelninger er bedre enn innendørs. 

– Er du arrangør og opplever du at avstand er vanskelig å opprettholde,  er det ditt ansvar å si fra eller stenge ned, sier Vonen.

I en butikk kan dette være vanskelig selv om det legges til rette for å følge gjeldende retningslinjer. Det er viktig at næringen tar på seg vertskapsrollen og tørr å si fra dersom kundene ikke overholder dette. Du har ansvar for smittevern. 

-Det er viktig å vise et godt smittevertskap og ta ansvar ved å si fra dersom noen står for tett på hverandre i køen, sier daglig leder Jon Uthus i NiV.

Det er store kostnader for en bedrift knyttet til karantene, men kommuneoverlegen understreker at de heller setter folk raskere i karantene for å stoppe en smittespredning. 

Innreisekarantene og smittevern

I Værnesregionen er utenlandsk arbeidskraft som ankommer fra røde land en betydelig årsak til utbrudd. Utenlandske arbeidere pendler fra Sverige, det er sjøfolk, flybesetning, landbruk, håndverkere, store entreprenører, ansatte i fiskeoppdrett og innen veibygging. Det er viktig at arbeidsgivere tar ansvar. Du kan lese mer om presisering av regelverk for utenlandsk arbeidkraft her. 

– Vi bistår gjerne med vår faglig kompetanse, men det kommer nye rundskriv hver dag når det gjelder karanteneregler. Det er unntak på unntak, og dette må jurister svare på, sier kommuneoverlegen.

Smittevernlege ønsker tett dialog med næringslivet, og bistår gjerne i dialog omkring karantene eller smittede, diskutere forsvarlig karanteneforhold, diskutere forsvarlig isolasjonsforhold. Bidra med språkbarrierer og forståelse og risikovurdering. Det føres tilsyn og det er viktig at arbeidsgivere sørger for at riktig dokumentasjon er på plass og sendes inn. 

Medlemmer i Næringsforeningen i Værnesregionen har tilgang til to timer gratis juridisk veiledning i enkeltsak gjennom samarbeidsavtale med Arntzen de Besche. Les mer her. 

Næringsforeningen i Værnesregionen ønsker å bistå våre bedrifter. Ta gjerne kontakt med oss.

Saken oppdateres.