Dette bør arbeidsgiver vite

Her er noen viktige punkter om permittering som arbeidsgiver bør ha orden på.

Vår samarbeidspartner Arntzen de Besche oppsummerer viktige punkter som arbeidsgivere bør være klar over. Regjeringen vil forlenge permitteringsordningen frem til 1. juli 2021. Dette innebærer at bedrifter som når maksimal permitteringsperiode på 52 uker i løpet av våren nå får muligheten til å ha arbeidstakerne permitterte fram til 1. juli.

Viktige punkter ved permittering:

Saklighet

For å permittere må arbeidsgiver ha saklig grunn. I forbindelse med spredningen av koronaviruset må flere virksomheter stenge helt eller delvis. Dette kan være som følge av bestemmelser gitt av myndighetene. I slike tilfeller vil vilkårene for permittering være oppfylt. Det vil også være saklig grunn for permittering dersom ansatte underlegges karantenerestriksjoner i et slikt omfang at de øvrige ansatte ikke kan sysselsettes på en forsvarlig måte for virksomheten. Videre kan det oppstå driftsmessige problemer som følge av koronaviruset, for eksempel manglende vareleveranser. Bestillinger og oppdrag kan også stoppe opp og medføre arbeidsmangel. Slike forhold gir i utgangspunktet rett til permittering, fordi det har oppstått en reell midlertidig arbeidsmangel. 

Varsel om permittering

Arbeidstakerne skal varsles om permittering. Varslingsfristen er normalt 14 dager. Dersom permitteringen skyldes uforutsette hendelser, er fristen 2 dager. Hvorvidt koronapandemiens konsekvenser er uforutsette hendelser og dermed gir anledning til å benytte seg av 2 dagers fristen, må vurderes konkret for hvert tilfelle. Det er viktig at det føres reelle drøftelser med de tillitsvalgte om dette. Eksempler på at to dagers fristen kan komme til anvendelse kan være at det oppstår akutt råvaremangel, at oppdrag kanselleres eller utsettes, at serveringssteder o.l. helt eller delvis lukkes som følge av tiltak fra myndighetene grunnet virusutbruddet.

Utvelgelse av hvilke arbeidstakere som kan kalles tilbake 

Nå som jobbene etter hvert kommer tilbake, kan det bli aktuelt å kalle tilbake de permitterte arbeidstakerne. Dersom ikke alle arbeidstakere skal kalles tilbake, må arbeidsgiver foreta en utvelgelse blant arbeidstakerne. Her vil det samme prinsippet for utvelgelse gjelde som ved iverksettelsen av permitteringen. Arbeidsgiver vil likevel ha relativt vid adgang til å gjøre avvik fra ansiennitetsprinsippet, for eksempel grunnet behov for kompetanse i visse stillinger. Prinsippene for å kalle arbeidstakere tilbake i arbeid bør drøftes med tillitsvalgte.

Nye oppdateringer av regelverk:

  • Fra 1. januar 2021 ble antall omsorgsdager doblet. Dette betyr at arbeidstakere med ett eller to barn har rett til 20 omsorgsdager per kalenderår. Arbeidstakere med tre eller flere barn har rett til 30 omsorgsdager per kalenderår.
  • Fristen på ni måneder for refusjonskrav til NAV gjelder bare for fravær i tidsrommet fra 16. mars til 31. desember 2020. For refusjonskrav som gjelder fravær fra 1. januar 2021, er det igjen den vanlige fristen på tre måneder som gjelder.
  • Les tidligere nyhetsbrev med nyttig informasjon her
  • Samleside med nyttig informasjon