Nye tiltak krever dialog med bransjen

De nye tiltakene åpner deler av serveringsbransjen i Stjørdal. Se de nye tiltakene og NiVs kommentar til endringene her.

NYE TILTAK FOR SMITTEVERN – Stjørdal kommune

NB! Nå har nye nasjonale tiltak åpnet opp for servering av alkohol: “Servering av alkohol kun til de som får servert mat. Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00” heter det i de nasjonale tiltakene. For Stjørdal er det skjenkestopp kl 22.00.

På pressekonferansen mandag 18.1 kom Stjørdal kommune med nye smittevernstiltak. Den lokale forskriften om stenging av spise- arrangements- og serveringssteder ble opphevet. Dersom den nasjonale skjenkestoppen avsluttes før utgangen av måneden varsler Stjørdal kommune at det er klargjort et forskriftsforslag som innfører skjenkestopp fra kl.22.00 ut måneden. I utgangspunktet ønsket kommunen å åpne opp for alkoholservering frem til kl. 22.00. Det satte de nasjonale tiltakene en stopper for da, dette er nå endret.

-Nå kan du nyte det gode måltid med et glass vin eller øl til. Reglementet må ikke tøyes, men en må forstå hva som er intensjonen med det. Det er viktig å understreke at dette gjelder serveringssteder som er åpen for allmennheten, og ikke for arrangementer som har et annet regelverk å forholde seg til, sier daglig leder Jon Uthus i NiV.

Han har hatt dialog med kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen som presiserer dette.

Nå har nye nasjonale tiltak åpnet opp for servering av alkohol fra 20.1:

“Servering av alkohol kun til de som får servert mat. Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00”.

– Vi ser en tydelig og fremoverlent kommune. Våre medlemmer signaliserer at de er fornøyd med den tydeligheten kommunen viser. Vi ser en næring som har blødd mye som følge av stengte dører, og som er glade over å kunne åpne opp for servering igjen, sier daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV).

Hør intervjuet der Jon Uthus kommenterer de nye tiltakene i Nea Radio

NiV har vært i dialog med serveringsbransjen og før helgen ble det sendt ut innspill til Stjørdal kommune samt en pressemelding. Gjennom dialog med bransjen, ble det understreket at det så langt ikke kan henføres noe smitte til disse serveringsstedene som ikke serverer alkohol. Det legges ned stor innsats for å opprettholde et godt smittevern. Det gjøres tiltak både gjennom renhold og registrering med tanke på smittesporing. Det legges godt til rette for å holde avstand. Bedriftene gjør det de kan for å holde hjulene i gang. Det er krevende, men innsatsen viser at næringslivet lytter til pålegg og anbefalinger som kommer.

-Vi mener det er viktig at næringen får være med i dialogen dersom nye tiltak iverksettes. På pressekonferansen mandag ble det gjort klart at Stjørdal kommune skal klargjøre en forskrift for serveringsbransjen som tillater skjenking av alkohol frem til kl 22.00 dersom de nasjonale tiltakene åpner opp for dette. Her er det viktig å understreke at Stjørdal ikke har noen grunn til å velge et strengere tiltak dersom det på landsbasis åpner opp for å servere alkohol etter kl 22.00, sier Uthus.

Dette er tiltakene:

 • Dagens munnbindpåbud i offentlige tilgjengelige arealer innendørs videreføres frem til og med søndag 31. januar.
 • Den lokale forskriften om stenging av spise- arrangements- og serveringssteder oppheves. Dersom den nasjonale skjenkestoppen avsluttes før utgangen av måneden varsler Stjørdal kommune imidlertid at det er klargjort et forskriftsforslag som innfører skjenkestopp fra kl.22.00 ut måneden.
 • Rødt nivå på ungdomsskole og videregående skoler videreføres til og med onsdag 20.01, og hvor Stjørdal kommune da går tilbake til gult nivå fra torsdag 21.01. Gult nivå i barnehage og barneskole opprettholdes. Stjørdal kommune er fornøyd med å kunne konstatere at smitte ikke har blitt overbragt mellom elever i perioden, og graden av tiltak innenfor barnehage og skole vil gjenspeile at smittefaren øker oppover i alderstrinnene, samtidig som tiltaksbyrden avtar jo eldre elevene er. At skoler og barnehage skal holdes åpent er- og vil være en prioritet også i fortsettelsen.
 • Institusjoner og bosentra går tilbake til gult nivå, noe som betyr at besøk kan gjennomføres innenfor bestemte retningslinjer. Ordføreren presiserer her at Stjørdal kommune også på gult nivå har veldig strenge regler for registrering og opptreden som er ment å ivareta smittevernet.
 • Stjørdal kommune åpner for at organiserte idretts – og kulturaktiviteter for barn og ungdom kan gjenopptas fra onsdag, men da trening/øvelser og kun innenfor kommunegrensen. Dette betyr også at kommunens svømme- og idrettshaller åpnes fra samme tidspunkt.
 • Det åpnes for profesjonelle kulturarrangement, kino, bingo og forestillinger som for eksempel konserter for barn og voksne. Dette innebærer også at Kimen åpnes igjen fra onsdag. All aktivitet forutsettes holdt innenfor de nasjonale retningslinjer og anbefalinger som er gitt.
 • Treningssentrene kan også åpnes når nåværende forskrift som innbefatter disse utløper. Det anbefales her at smitteverntiltak etableres minst på samme nivå som Virke sin bransjestandard som betyr 2 meters avstand ved høy intensitet og 1 meter ved lav intensitet.
 • Stjørdal kommune anmoder imidlertid fortsatt om at det avståes fra idretts – og kulturaktiviteter for voksne utenom det som har profesjonelle arrangører. Dvs. at organiserte treninger, samt øvelser innen for eksempel voksenkorps og kor må avvente noe fortsatt.
 • Stjørdal kommune vil fortsatt fraråde reiser utenfor kommunen som medfører nærkontakt og som ikke er strengt nødvendig, og opprettholder anbefaling om å unngå kollektivtrafikk.
 • Kommunen anmoder om fortsatt bruk av hjemmekontor der hvor jobben tillater det og at vi gjennomfører digitale møter der dette fungerer hensiktsmessig.
 • Rådhuset åpnes videre for publikum med ordinære åpningstider. Her er det siden starten av pandemien ellers etablert tiltak for registrering og kontroll ut over det som gjaldt før.
 • Kommunen anbefaler folk om å ta i bruk den nye smittestoppappen, og som alle kommunens innbyggere også skal ha mottatt sms om senest i går.
 • Når det kommer til besøk mellom husstander så anmoder Stjørdal kommune om at dette fortsatt begrenses, men hvor det lettes noe på gjeldende anmodning om at alle besøk som ikke er strengt nødvendig unngås. I fortsettelsen nå ber kommunen om en begrensning. Med dette menes at barn og ungdom kan besøke et begrenset antall venner, fortrinnsvis i samme kohort som de man går på skole/barnehage med, og at aleneboende kan besøke et begrenset antall andre husholdninger. Øvrige voksne i flerpersonshusholdninger bes om at de fortsatt begrenser besøkene ut over det som ansees strengt nødvendig. Det vises her til regjeringens antallsbegrensninger fra i dag, men hvor det understrekes at dette er et tak.

Les de nasjonale retningslinjene her.

NiV gav følgende innspill til Stjørdal kommune i forbindelse med nye tiltak presentert mandag 18.1:

 • Det er en klar forventning fra bransjen at man kan åpne dørene den 19.januar.
 • Serveringsstedene gjenåpnes uten alkoholservering og med et serveringstilbud som er innenfor de nasjonale bestemmelsene.
 • Vi ser ingen grunn til at Stjørdal skal ha et strengere regime enn landet for øvrig.
 • Bedriftene får være med å diskutere åpningstider og opplegg for smittevernstiltak i samarbeid med kommunen.
 • Innspill til Stjørdal kommune i forbindelse med vurdering av videre tiltak etter 18