Endelig prioriteres Meråkerbanen

Allerede før elektrifiseringen starter, brukes en kvart milliard kroner på Meråkerbanen. Se presentasjonene fra dialogforum her.

Næringsforeningen i Værnesregionen, Stjørdal og Meråker kommune inviterte til dialogforum med Meråkerbanen på agendaen 1.juni. Satsingen på Meråkerbanen gir muligheter. Når trafikken gjenopptas etter pandemien, vil Meråkerbanen får tre daglige avganger hver vei. Nedenfor finner du presentasjonene fra Jernbanedirektoratet, SJ og Bane NOR i forbindelse med vårt andre dialogmøte med Meråkerbanen på agendaen.

Presentasjoner fra møtet:

Skjermdump fra Jernbanedirektoratets presentasjon v/Anne Skolmli

Gjør vedlikehold

Geir Revdahl i Bane NOR kan fortelle at pandemien er utnyttet godt til fordel for Meråkerbanen. Det har ikke vært trafikk på strekningen, og det har blitt utført mye vedlikeholdsarbeid.

– Strekningen har vært nedprioritert, og det har vært nødvendig og godt tidspunkt for å gjennomføre vedlikehold. Det brukes rundt 250 millioner kroner på dette før elektrifiseringen starter, sier Revdahl.

I 2020 er det gjort følgende utbedringer:

  • Fyllinger ved 82 og 93 km
  • Utbedret kulvert ved 82 km
  • Siktrydding på planoverganger
  • Skogrydding
  • Byttet stikkrenner
  • Grøftet
  • Drenert
  • Utbedret 3 bruer
  • Sporombyggingstog (SPOT) har skiftet ut ca 8 km med gamle sviller og skinner.

Skjermdump fra presentasjon. Her er planlagte tiltak i 2021.

Elektrifisering av Meråkerbanen

Bane NOR har fått klarsignal til å gjennomføre elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Det betyr at banestrekningene Trondheim-Stjørdal, Hell-Riksgrensen og Stavne-Leangen kan ta i bruk nye, moderne og mer miljøvennlige tog. Det blir bedre komfort og større kapasitet både for person- og godstog. Samtidig blir det enklere å benytte det svenske banenettet, både til omkjøring til andre steder i Norge, men også til resten av Norden. De første arbeidene starter opp vinteren 2021 og hele elektrifiseringen er planlagt avsluttet i 2024. Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen innebærer en investering på ca. to milliarder kroner.

Vi arrangerte et webinar der elektrifisering av Meråkerbanen sto på agendaen. Bane NOR presenterte prosjektet. Du kan se presentasjonene fra dette møtet her. Her finner du også aktuelle kontaktpersoner: