Webinar: nye smitteverntiltak

Trøndelag strammer inn smitteverntiltakene, og har nå strengere føringer enn de nasjonale tiltakene. Hva betyr dette i praksis? Bli med på webinar fredag 28.mai.

De nasjonale tiltakene mykes opp, men Trøndelag strammer inn. Hva betyr dette i praksis? Med bakgrunn i nye tiltak inviterer vi til webinar fredag 28.mai kl. 11.00-12.00. Vi jobber med å få på plass de siste navnene, men deler av agendaen er klar. Du kan melde deg på i skjemaet nedenfor. 

Microsoft Teams møte
Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å bli med på møtet

Agenda:

 • Orientering om lokale tiltak i Stjørdal v/kommunedirektør Tor Jakob Reitan og kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen
 • Kort status om vaksinering i Stjørdal v/ vaksinekoordinator Stina Mostervik
 • Hvordan tolke regelverket? Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, svarer på spørsmål. 
 • Evt* 

*Vi jobber med agendaen, og det kan komme flere punkter på agendaen. Vi legger opp til muligheten til å stille spørsmål. 

Dette er de nye tiltakene for Stjørdal kommune

Stjørdal vil videreføre nasjonale tiltak og unngå reise til- eller besøk fra- Trondheim. Dette skriver kommunen i sin siste pressemelding:

Stjørdal kommune har nå over lengre tid i hovedsak ligget på nasjonale tiltak og anbefalinger i smittevernarbeidet. Nå er det varslet lettelser i disse fra og med i morgen torsdag 27.mai.

Med henblikk på smittesituasjonen i Trondheim og lokalt har ledelsen i Stjørdal kommune kommet til at vi ikke kan bli med på disse lettelsene nå. Det er derfor besluttet å videreføre dagens nasjonale anbefalinger og regler. Dette foreløpig med ytterligere 1 uke for Stjørdal kommunes del: til og med torsdag 3. juni.

Dette innebærer blant annet følgende:

 1. Skjenkestopp videreføres klokken 22.00 og krav om matservering består. Det betyr at innslipps- og skjenkestopp ikke utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering ved skjenking bortfaller heller ikke.
 2. Anbefalt gruppestørrelse ved organisert trening i breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter for voksne er maks 10 personer inne og 20 ute som før. Det betyr at antallet ikke økes for voksne over 20 år.
 3. Antallet personer på innendørs arrangementer, som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune, skal fortsatt være 50. Det betyr at det ikke økes til 100.
 4. På offentlige innendørs arrangementer er maks antall som kan være til stede uten bruk av faste, tilviste sitteplasser 10. Det betyr at det ikke økes til 50.
 5. Antallet på private sammenkomster som ikke skjer i private hjem, hager og hytter holdes på 10 innendørs og 20 utendørs. Dette gjelder for eksempel feiringer i leid lokale eller på offentlig sted. Det betyr at antallet innendørs ikke økes til 20 personer og utendørs til 30.
 6. I private hjem anbefales kun 5 på besøk så lenge man kan holde 1 meters avstand. Det betyr at antallet ikke økes til 10.
 7.  Det innføres munnbindpåbud på offentlige tilgjengelige steder og i de sammenhenger 1m regelen vanskelig kan innfris.

Med henvisning til smittesituasjonen i Trondheim anmodes det videre sterkt om å unngå reiser til- eller besøk fra kommunen. Det er videre besluttet at gult nivå i stjørdalsskolene vil bli videreført ut skoleåret.

Formannskapet vil bli innkalt til ekstraordinært møte torsdag 27. mai klokken 13.00 for å få forelagt en status på situasjonen, samt forslag om eventuelle nødvendige forskriftsendringer på ovennevnte bakgrunn.

Med fast tilviste plasser, kan du ha flere deltakere:

Næringsforeningen har tidligere laget en artikkel med bakgrunn i den juridiske tolkingen av regelverket. Dette sier forskriften i lovdata: