Kreativt Næringsforum i Tydal

Leve i Tydal. Hva gir bolyst og næringslyst? Bli med på Kreativt næringsforum 7. april kl. 18-20 på 705-senteret.

Næringsforeningen i Værnesregionen og Tydal kommune inviterer til næringstreff.

  • Tid: 7. april kl 18:00
  • Sted: 705-Senteret*
  • Påmelding: Innen 1.april i skjema nedenfor

*Servering av kaffe med «noe attåt» Kr. 100,- per person.

Tema: «Leve i Tydal» – hva kan vi gjøre sammen?

  • Hva gir bolyst?
  • Hva gir næringslyst?
  • Hva mener du NiV kan bidra med i året som kommer for å stimulere til dette?
  • Hva mener du Tydal kommune bør prioritere og arbeide med for å skape dette?
  • Vi inviterer deg som næringslivsaktør til å komme med innspill

Bli også med på ERG-møte:

Hva kan «Europeisk Matregion» bety for Tydal?