Venter stor deltakelse på viktig konferanse

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er blant innlederne på frokostmøtet som arrangeres av Fides, Næringsforeningen i Værnesregionen og NAV mandag 5. september.

Konferansen har i overkant av 70 deltakere og er nå fullbooket. Det er mulig å stå på venteliste. Meld deg på via lenken i programmet. 

PRESSEMELDING: Helseministeren til inkluderingskonferanse på Stjørdal

Det viktige temaet for møtet er hvordan kommunen og næringslivet kan inkludere og beholde flest mulig i arbeidslivet.

– Utfordringene knyttet til utenforskap krever kraftfulle tiltak for å skaffe og beholde arbeidskraft. Alle vinner på å ha et arbeidsliv hvor det er plass til alle. Det gjelder både enkeltmennesket, arbeidslivet og samfunnet i sin helhet, sier Mari-Ann Lilleby, daglig leder i Fides AS.

Arrangørene er enige om at tilgang på nødvendig kompetanse og arbeidskraft er avgjørende for verdiskaping i bedriftene. For enkeltmennesket sikrer jobbtilhørighet stabil inntekt, personlig utvikling og deltakelse på en sosial arena. Samtidig bidrar høy sysselsetting til å skape og bevare tillit og samhold i samfunnet.

– Utenforskap er et problem som går på tvers av både samfunnsområder og forvaltningsnivåer. Vi som står bak konferansen, Fides, NAV Arbeidslivssenter og Næringsforeningen i Værnesregionen (NIV), har ulike samfunnsoppdrag, men har til felles at vi jobber målrettet for å øke inkluderingen og at så mange som mulig får og har en plass i arbeidslivet, sier Jon Uthus, daglig leder i NIV.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kommer til konferansen for å snakke om hvorfor arbeidsinkludering er nødvendig og viktig i et helseperspektiv. Steinar Krokstad, professor ved HUNT forskningssenter, og Leif Eggen, arbeidsgiverlos i NAV, vil fortelle om utfordringer og tiltak knyttet til psykisk helse i arbeidslivet. Ordfører i Stjørdal, Eli Arnstad, blir med for å fortelle hvorfor kommunene har nytte av å eie en arbeids- og inkluderingsbedrift.

Om arrangørene av konferansen

Arrangøren: Jon Uthus, Næringsforeningen i Værnesregionen(NiV), Mari-Ann Lilleby, Fides og Tore Stavrum, NAV Arbeidslivssenter

Fides er en arbeids- og inkluderingsbedrift

Fides er en arbeids- og inkluderingsbedrift og vår visjon er at vi skal utgjøre en forskjell for enkeltmennesket og samfunnet. Fides tilbyr skreddersydde løsninger til mennesker i ulike livssituasjoner. Med våre løsninger får samfunnet mer arbeidskraft og bedre inkludering, mens enkeltmenneskene opplever økt mestring og mening i hverdagen, og får med det et bedre liv. Fides utfører tjenester for, og i tett samarbeid med Nav, næringsliv og kommuner, noe som skaper merverdi for alle parter. 

NAV-kontoret og NAV Arbeidslivssenter

NAV-kontoret og NAV Arbeidslivssenter bistår virksomheter og bedrifter med rekruttering, råd og veiledning for å styrke jobbnærvær, bedre arbeidsmiljøet samt redusere sykefravær. Arbeidsmiljøet påvirker helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater, og ved å jobbe aktivt med nærværsarbeid hindrer man også frafall fra arbeidslivet og utenforskap.

Næringsforeningen i Værnesregionen

Næringsforeningen i Værnesregionen har som mål å fremme næringslivet i Værnesregionen og bidra til økt verdiskapning i bedriftene. Dette skapes når mennesker har en trygg og inkluderende arbeidsplass hvor godt lederskap og arbeidsmiljø er en forutsetning. For næringsforeningens medlemmer er det å ta inkludering på alvor nødvendig for å sikre arbeidsressursen og rekrutteringen, og skape attraktive arbeidsplasser.