Forsvarskonferansen 2022

22. september er det klart for årets Forsvarskonferanse. Tema er lokal beredskap og næringslivets rolle.

NÅR: 22. september kl. 9-16.00

HVOR: Clarion Hotel & Congress Trondheim

Forsvarskonferansen har i år fått tittelen Forsvarets behov – lokal beredskap – næringslivets rolle. Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Hva har vi lært av to år med COVID, energikrise og andre beredskapsutfordringer? Hva kan svensk/finsk NATO-medlemskap innebære?

Gjennom en kombinasjon av innlegg, samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å sikre økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en fin og meningsfull konferanse.

Program

08.30 – 09.25: Registrering

 • Registrering, møte de ulike bedrifter som står på stand, kaffe.

09.25 – 10.50: Tema: Sikkerhetspolitikk

 • Åpning av konferansen ved Tore O. Sandvik.
 • Sikkerhetspolitisk orientering fra Kjell Inge Bjerga, direktør for Institutt for Forsvarsstudier.

10.50 – 11.40: Tema: Lokal beredskap

 • Innlegg fra Ingunn Moholt, Fagdirektør for totalforsvar i DSB.
 • Innlegg fra Frank Jenssen, Statsforvalter i Trøndelag.
 • Panelsamtale.

11.40 – 12.30: Lunch

 • Her er det også anledning til å besøke utstillerne.

12.30 – 13.00: Oppvisning med F-35 og HV-12

 • Oppvisning med både F-35 fra 132 Luftving og soldater og utstyr fra Innsatsstyrke Rype i Trøndelag Heimevernsdistrikt-12.

13.15 – 14.00: Tema: Forsvarets behov

 • Innlegg fra generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet.
 • Innlegg fra oberst Bjørn Gaute Herlyng, sjef Hærens skole for taktikk og operasjoner.
 • Panelsamtale.

14.00 – 14.30: Pause

 • Pause, kaffe og møt utstillerne.

14.30 – 15.30: Tema: Næringslivets rolle

 • Innlegg fra Frank Stølan, Senior Vice President business development, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).
 • Innlegg fra Atle Sægrov, CTO Radionor Communications.
 • Innlegg fra Jonny Otterlei, teknisk direktør i Forsvarsmateriell
 • Panelsamtale.

15.30 – 15.50: Refleksjon rundt dagen

 • Karl Erik Haug, NTNU
 • Berit Rian, administrerende direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Bjørn Damhaug, CEO i Fremtidens Industri – FI

15.55: Avslutning

Programmet oppdateres fortløpende, og det kan komme endringer.

Møteleder for konferansen er John Arne Moen, konsernsjef i TA Media AS.

Publikum kan gjennom konferansen stille spørsmål via SLIDO.

Les også:

Millioner igjen til opplæring