Næringstreff i Meråker

Se presentasjoner fra næringstreff i Meråker 28.september her.

I overkant av 30 deltakere var med på næringstreff i Meråker 28.september. 

Her er presentasjonene:

Arctic Dome Meråker presenterte seg på næringstreffet i Meråker onsdag kveld. 


Programmet: 

Næringstreff i Meråker 28.september.


Pris: NiV-medlem: Kr. 100,- Ikke-medlem: Kr. 200,- Priser er eks mva, og etterfaktureres. 

  • Velkommen v/John Helge Lillevold
  • Næringsvennlig kommune, resultatene fra undersøkelsen v/Torhild Aarbergsbotten, Proneo og Arne Ketil Auran, Meråker kommune
  • Et attraktivt Meråker sentrum – en stoppeffekt, hva må til?
   • Åre en suksess med voksesmerter – ringvirkninger for våre naboer.
    v/ Olof Holmgren, Näringslivssamordnare i Åre kommun.
   • Gata E14 – vi ønsker å gjøre det i sentrum v/Kari Stensen
   • Skibøgda Meråker, en helsårsopplevelse
   • Bedriftseksempel
  • Hovedlandsrennet 2023 til Meråker v/Elisabeth Aavik, IL Varden Meråker
  •  En smak av Meråker v/Stefan Sagen, Meråker Fjellhage
  •  Kraft, næringsareal, samarbeid
   • Strømforsyning og industrietablering i Meråker v/ Kenneth Brandsås, nettsjef Tensio TN (Trøndelag nord)
   • Tilgjengelige næringsareal v/Meråker kommune
   • Fremtidens næringsareal – handler det om nettverk? 
  • Oppsummering