PST: Hvordan sikre bedriftens verdier

Russisk etterretning har interesse i å følge med på det som skjer i Trøndelag. PST kom med gode råd for å sikre virksomheten på næringstreff på Frosta.

PST-sjefen i Trøndelag, Per Einar Hollum, sier til Adresseavisen at Russisk etterretning har stor interesse i å følge med på det som skjer i Trøndelag nå. På spørsmål om han tror det foregår etterretning mot trønderske institusjoner svarer han «vi har all grunn til å tro det». I næringsforeningen har vi flere anledninger hatt med oss PST på ulike næringstreff. 16. februar var PST med til Frosta. 
 
– Ser vi på dagens situasjon med krig i Ukraina og hendelsene i Nordsjøen, ser vi en helt annen spenning enn for bare et år siden, men det er lite sannsynlig at Russland vil gjennomføre en sabotasjeaksjon på norsk territorium i 2023. Sabotasjehandlinger kan imidlertid bli et mer aktuelt scenario dersom Russlands vilje til å eskalere konflikten med NATO og Vesten øker, sier Kristin Veiseth i PST. 

Stoppe forsyningslinjer

I den nasjonale trusselvurderingen for 2023 vil Russland utgjøre den største trusselen og Kina vil fremdeles utgjøre en betydelig etterretningstrussel. 

– De søker og skaffer seg informasjon fra dette området, sier Veiseth.

Det er viktig å være klar over hvor man er mest sårbar, for Frosta sin del kan det handle om matsikkerhet. En bør stille seg spørsmålene; Hva er våre svake punkter og hvordan kan vi settes ut av spill?

– Frosta er kjent som Trøndelags matfat. En effektiv måte å skade produksjonen, kan for eksempel være å stoppe strømforsyningen, sier hun.

Metoder og virkemidler

I etterretning mot oss plukkes små informasjoner fra ulike steder og settes sammen til et større bilde. Det rekrutteres kilder, og det kan være et langsiktig arbeid som går over flere år. PST er blant annet interessert i å følge med på utenlandske investorer som  investerer i selskaper og kjøper eiendom, spesielt i nærhet til kritiske installasjoner som flyplass, havn el.l. 

– Den vanligste metoden for å hente inn informasjon er lenker med skadevare. Når lenken blir trykket på er skadevaren på nettet. Det kan også være svake passord eller noen som kommer seg inn på Microsoft Teams eller hacker e-post kontoer, sier hun. 

Arbeidsgivere bør også ha åpenhet i forbindelse med utfordringer knyttet til utenlandske ansatte. Det kan oppstå situasjoner der ansatte kan oppleve press fra etterretningstjenesten i hjemlandet om å gi fra seg informasjon om bedriften.

-Det er alltid viktig å ta tak i “normalbildet” i bedriften og legge merke til om det er noe som viker fra din normale trafikk. Du skal ikke kimse av magefølelsen, sier Veiseth. 

Dette sier PST om metoder og virkemidler: 

 • Fremmede staters etterretningstjenester benytter et bredt spekter av metoder og virkemidler i Norge. Disse omfatter bla nettverksoperasjoner, rekruttering av kilder, digital og fysisk sabotasje, påvirkningsoperasjoner og fordekt anskaffelsesvirksomhet.
 • Flere fremmede stater benytter også ulike økonomiske virkemidler for å få tilgang til sensitiv teknologi og informasjon om norske forhold. Aktiviteten omfatter blant annet investeringer i selskaper og oppkjøp av eiendom.

Råd fra PST: Hvordan sikre bedriftens verdier?

 • Det finnes ikke én løsning for sikkerhet
 • Myndighetene gir mange råd, men de er lite verdt om ingen bruker dem
 • Digital informasjonssikkerhet er ikke bare et spørsmål for IKT-avdelingen
 • Bevissthet og kultur, fremfor planer i skriveordsskuffen
 • Redusere fremfor å fjerne risiko
 • Ta vare på ansatte
 • Last ned nødplakat for digitale angrep: nodplakat
 • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap(DSB): her finner du veiledere
 • Her finner du informasjon fra nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Kontakt PST Trøndelag: pst.trondelag@politiet.no, vakttelefon 969 42 361
 • Podcast med PST: psst. – På innsiden av PST

Dette sier trusselvurderingen om norske virksomheter

 • Norske virksomheter vil i 2023 bli utsatt for skjulte og fordekte forsøk på anskaffelse av varer og teknologi fra aktører involvert i fremmede staters programmer for masseødeleggelsesvåpen og annen militær utvikling. Norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner vil utnyttes til ulovlig kunnskapsoverføring. Aktører knyttet til Russland, Kina, Iran og Pakistan vil representere en særskilt utfordring.
 • Du kan laste ned hele rapporten her: Nasjonal trusselvurdering 2023

Nasjonal trusselvurdering 2023

Les også:

Økonomiske utsikter