Tautramøtet 22. mai

22.mai arrangerte vi Tautramøtet. Se presentasjonene her.

Denne uken arrangerte vi Tautramøtet. Her legger vi ut presentasjoner fra møtet:

Tid: 22. mai kl 14:00 – 17:00

Sted:  Klostergården

Program for Tautramøte 2023

  • Status Frostavegen – gjennomgående standard fra FV735 til E6 for gods- og varetransporten v/Jo Bernt Brønstad vegdirektør Trøndelag Fylkeskommune
  • Rekruttering og arbeidskraft
    • Skole og næringsliv v/ Unni Nordahl avdelingsleder Frosta ungdomsskole
    • Hva betyr det å være lærebedrift v/ Jannicke Indergaard Kvigne, Opplæringskontoret i Værnesregionen
    • Tilrettelegging utenforskap som ressurs, bedriftene kan utgjøre en forskjell som arena for inkludering i arbeidslivet v/Kommuneoverlege Linn Beate Skogholt