Årsmøte i Næringsforeningen i Værnesregionen 2024

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Registrering og godkjenning av fremmøtte medlemmer og eventuelle fullmakter
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Valg av 2 protokollunderskrivere og 2 i tellekorps
 5. Styrets årsberetning med regnskap
 6. Revisors rapport
 7. Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år
 8. Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer
 9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 10. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år
 11. Saker som styret legger frem;
  a. Budsjett for 2024
Sakspapirene ligger her:

Dagsorden og saksvedlegg 2024
Protokoll