Tine Meieriet Selbu

TINE Meieriet Selbu ligger i Selbu kommune sør i Trøndelag. Meieriet driver produksjon av blåmuggostene Selbu Blå®, Selbu Norzola® og Normanna, samt salatostene Kybos, ternet Jarlsberg® i marinade og ternet Normanna i marinade. Anlegget produserer ca. 700 tonn per år.

Les mer

Fossli AS

Fossli AS ble etablert i 1960. Torv har hele tiden vært basis for produksjon, og Fossli produserer blomsterjord, torvtak og andre vekstmedium tilpasset kundens behov. I tillegg produseres et torvbasert tilskuddsfôr til smågris. Fossli søker å utvide produktporteføljen og er av den grunn offensive i forhold til produktutvikling og FoU. Bedriften har også noen nisjeprodukter…

Les mer