Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Innovatører trengs overalt.  \Deres programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger UE bro mellom teori og praksis,…

Les mer