Tilskudd til likviditetsstyrking for opplevelsesnæringen

Reiselivsnæringen står midt i en krise av historiske dimensjoner. Her finner du informasjon om tilskudd til likviditetsstyrking.

Illustrasjonsbilde.

Koronapandemien har medført reiserestriksjoner og strenge smitteverntiltak som har gitt bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene.

Regjeringen har derfor etablert en tilskuddsordning på 250 millioner kroner for reiselivsnæringen til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde et kundegrunnlag, samt tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet. Søknadsfrist er 15.september. Les mer på Innovasjon Norges nettsider her.

OPPTAK: Se opptak av presentasjonen om ny tilskuddsordning for reiselivsnæringen.

PRESENTASJON: 200814 Ny tilskuddsordning reiseliv EKSTERN

ANDRE ORDNINGER: