Møter som uteblir

Kurs- og konferansemarkedets har lov, men bedriftene tør ikke booke. Nå har Innovasjon Norge kartlagt årsaken.

AVVENTER: Bedriftene kan, men vil ikke booke møter. De ønsker at det offentlige skal gå foran, ta et mye større ansvar, og stimulere til å bruke reiselivsbransjens produkter og tjenester igjen. (Illustrasjonsfoto).

Selv om det ifølge nasjonale tiltak er tillatt å booke møter med opptil 200 personer, vegrer mange bedrifter seg. Enkelte plasser i Norge er det strengere lokale tiltak som setter en stopper for eksterne bedriftsmøter og konferanser, men dette er langt fra tilfelle i landet totalt sett. Resultatet er et kurs- og konferansemarked som nå står i knestående, skriver Innovasjon Norge på sine bransjenettsider. 

Ber det offentlige ta møte-ansvar

Tilbakemeldingene Innovasjon Norge får er at de opplever at de fleste har satt alle møter og sammenkomster før jul på vent. Innovasjon Norge har intervjuet bedrifter, både offentlige og private, fra ulike sektorer. De har snakket med små bedrifter med få ansatte og store virksomheter med flere tusen ansatte samt foreninger. 

“Det ble understreket fra flere at det offentlige bør ta et mye større ansvar, og stimulere til å bruke reiselivsbransjens produkter og tjenester igjen. At det er et paradoks at offentlige bedrifter har søkelys på å være ekstra forsiktige, og at de heller burde gå i front. Det ble av flere også etterlyst tydelige signaler fra dette fra regjeringen” skriver Innovasjon Norge. Du kan lese artikkelen i sin helhet her.  

– Vi støtter de som mener at offentlige bedrifter bør gå foran og vise at de gjennomfører møter og arrangementer på en trygg og god måte. Det vil gi positive signaler til private bedrifter, som forhåpentligvis vil komme etter, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Dette er de Nasjonale tiltakene

 • Innendørs på offentlig sted:
  • er det tillatt med inntil 50 personer dersom det ikke er fastmonterte seter.
  • er det tillatt med inntil 200 personer dersom det er fastmonterte seter. 
 • Utendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 600 personer, så lenge publikum sitter i fastmonterte seter, og er inndelt i grupper på inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid. For arrangementer der publikum ikke sitter i fastmonterte seter er grensen 200 personer.

Les fullstendig informasjon på Helsedirektoratets nettsider. 

-Ja det er mulig å arrangere møter

Næringsforeningen i Værnesregionen har hatt nettmøte med kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen i Værnesregionen. Han bekrefter at det er innenfor å ha små arrangementer før jul når en følger gjeldende råd og retningslinjer. Du kan lese saken her.

Kommuneoverlegen sier ja til mindre arrangementer så lenge retningslinjer følges. Han forventer mer trafikk i gata på Stjørdal i forbindelse med julehandel, men så lenge alle tar ansvar for å etterfølge retningslinjene for smittevern skal det gå bra. Han anbefaler godt vakthold med tanke på å overholde regler for avstand og understreker at utendørs tilstelninger er bedre enn innendørs. 

– Er du arrangør og opplever du at avstand er vanskelig å opprettholde,  er det ditt ansvar å si fra eller stenge ned, sier Vonen.

NiV har i forbindelse med trygg julehandel lansert 7 handlevettregler som skal stimulere til lokal handel. Du kan lese dem her. 

Dette må til før bedrifter booker møter

Slik svarer bedrifter Innovasjon Norge har snakket med på spørsmålet om hva som skal til for at bedriften skal booke møter igjen.

 • En vaksine må komme på plass og antall smittetilfeller må drastisk ned.
 • En tydelig anbefaling fra myndighetene vil påvirke i positiv retning
 • Enkelte uttrykker at det er først når myndighetene beordrer oss til å gå tilbake til normalen igjen at det vil være aktuelt å møtes fysisk.
 • Myndighetene bør kommunisere tydeligere at det er trygt å gjennomføre møter, kurs og konferanser på dagtid, at det er innført gode smittevernstiltak som sikrer at deltakerne kan føle seg trygge. Det har blitt uttalt, spesielt i forbindelse med en del politiske møter som ble gjennomført i høst, men det kommer ikke tydelig nok frem.
 • Noen synes imidlertid at anbefalingene fra myndighetene er tydelige nok, og at man kan gjøre lokale vurderinger.
 • Det bør i mye større grad skilles på det å arrangere et dagsmøte og det å gjennomføre sosiale arrangementer og fester hvor alkohol er inne i bildet. Nå skilles det ikke på type arrangement når man snakker om hva som er lov og hvilke retningslinjer som gjelder.
 • Det bør komme flere positive avisoppslag, som viser at det er trygt å møtes så lenge man forholder seg til smittevernsreglene. Fokus er stort sett på de gangene det går galt.

Kilde: Temperaturmåling utført av Innovasjon Norge blant norske bedrifter og reiselivsnæringen, september og oktober 2020.