Påsken er her, og vi gleder oss

Daglig leder Jon Uthus har skrevet noen ord foran årets påske. Les hvilke tanker som preger i nok en annerledes påskefeiring med strenge tiltak.


 
Igjen står påsken for døra. 1 år og 14 dager etter at Norge ble nedstengt er det fortsatt smittevernhensyn og nedstengning som preger hverdagen.
 
I år, til forskjell fra i fjor, får vi anledning til å ta turen til egen hytte så lenge denne ligger innenfor landegrensen. Mange tar turen med ønske om å ta fri i fra bekymringer for muterte virus og økende smitte, og bare nyte påsken sammen med sine nærmeste. Men vi etterlever smittevernreglene!
 
Nå gjelder det å være tålmodig, vise hensyn og ta vare på hverandre. Uansett regler vil det alltid være den enkeltes bevissthet som er avgjørende. Alle vil unngå en ny smittebølge og nedstenging.

Den nye normalen som vi ser frem til, ser ut til å vente på seg.
Kan vi tørre å tro at vi til sommeren kan ha sosial kontakt som ikke er begrenses av smittevern? Det er nok flere enn helseministeren som har våkne netter. Bekymringen i befolkningen er økende, og behovet for å tro på bedre dager er skrikende. Vi har et behov for å vite og for å føle oss trygge. Da trenger vi noe å forholde oss til. Trønderavisa skrev i sin leder, den 17.mars, «Vis oss veien ut av elendigheten». Poenget var at vi må finne balansen mellom forholdsregler og livsutfoldelse.

Vi skal ikke miste troen på at det ordner seg og vi må stole på at felles innsats har avgjørende betydning. Det er ikke uten grunn av handels- og serveringsbedriftene i Værnesregionen har laget smittevettregler. Med dette forteller de at det er trygt å gjøre en god handel og nyte et godt måltid, bare man viser hensyn. Det er kanskje det viktigste bidraget på veien til en ny normal.

Oppfordringen er gitt, handels- og serveringsbransjen ønsker dere velkommen – sammen gleder vi oss til påske!

-Jon-
 

Les også:

 

NiVs “påskevettregler” for 2021.