Næringsarealer som hjertesak

Tore Kristoffersen er nyvalgt styremedlem i Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV). Han mener det er viktig å jobbe med attraktive næringsarealer i Stjørdal og Værnesregionen.

Den gode møteplassen og nettverket er viktig for både Tore Kristoffersen som person og for bedriften Kristoffersen Bil. Derfor er han også medlem i næringsforeningen, men det er mer enn et godt nettverk som betyr noe for bedriftslederen i Stjørdal. Han mener det bør jobbes med attraktive næringsarealer. 

Næringsarealer bør prioriteres 

Nyvalgt styremedlem, Tore Kristoffersen, ønsker at attraktive næringsarealer blir satt på agendaen.

I fjor høst gjennomførte Næringsforeningen i Værnesregionen en kartlegging av våre fortrinn i regionen. Deler av kartleggingen handlet om næringsarealer. NiV fikk tilbakemeldinger fra både Stjørdal, Frosta, Selbu, Tydal og Meråker og at det etterlyses attraktive næringsarealer.  

-Vi må ha gode tomter til bedriftene. Det er mangel på sentrumsnære og attraktive næringsarealer, derfor bør vi jobbe for å se på hvilke muligheter vi har i regionen vår. Det er viktig for mange bedrifter å kunne være til stede nært sentrum, så det er ikke dermed sagt at det er tilstrekkelig å ha næringsarealer, sier han. 

Vil diskutere arealer med næringen 

Daglig leder Jon Uthus ønsker å lytte til næringslivet, og støtter budskapet til Tore Kristoffersen. Arbeid med næringsarealer har vært og vil fortsatt være viktig for NiV.

Når Kristoffersen går inn i NiV-styret, ønsker han blant annet å samle næringslivet for å diskutere næringsarealer og Stjørdal sentrum. Et arbeid som næringsforeningen allerede er engasjert i, og som blir viktig fremover. 

– Attraktive næringsarealer er krevende i hele Trondheimsregionen. Derfor er det også viktig at Stjørdal gjør det de kan for å etablere nye tilgjengelige arealer, sier daglig leder Jon Uthus i NiV. 

Næringsforeningen har spesielt jobbet med sjønære næringsarealer da dette har vært etterspurt av bedrifter som vurderer å etablere ny produksjon i regionen. Dette er et arbeid vi gjennomfører i samarbeid med både NHO Trøndelag og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.  

-Hvordan Stjørdal skal utvikle seg med et sentrum som strekker seg til Tangenområdet, er spesielt spennende i et utviklingsperspektiv. Dette gir muligheter for nye etableringer innen flere bransjer, sier Uthus. 

Ta vare på bedrifter 

Tore Kristoffersen tar med seg bilfaglig kompetanse inn i næringsforeningen, han brenner også for å ivareta eksisterende bedrifter.

Tore Kristoffersen har også flere hjertesaker med seg inn i styret. Han ønsker å se enkeltbedriftene og legge til rette for at allerede eksisterende bedrifter kan utvikle seg. 

-Jeg måtte tenke litt før jeg takket ja til rollen, men jeg har både tid, lyst og mulighet til dette vervet. Jeg ønsker å bidra med min kompetanse, sier Kristoffersen. 

Tore Kristoffersen tar med seg en bilfaglig kompetanse inn i NiV, og med dette blir han en viktig bransjefaglig brikke. Kristoffersen vil bidra til et tettere samarbeid mellom næringsforeningen og bilbransjen.  

-Jeg tror det er muligheter for å få til et tettere samarbeid, sier Tore Kristoffersen.