En viktig møteplass

Elin Kleven Johansen og Toyota Bilia har vært trofaste medlemmer i næringsforeningen i mange år. Den viktige møteplassen og nettverket har stor betydning for bedriften.

Møteplassen står høyt i næringsforeningens arbeid. Plassjef og salgssjef Elin Kleven Johansen ved Toyota Bilia i Stjørdal gikk nylig av som styremedlem i Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) etter mange år med godt arbeid. Bedriften hun representerer er trofast NiV-medlem, og Elin har vært med på å utvikle næringsforeningen fra å være lokalforeningen Stjørdal Næringsforum til å bli en næringsforening for kommunene Meråker, Tydal, Selbu, Frosta og Stjørdal  i Værnesregionen. Hun påpeker viktigheten av gode møteplasser som gir grunnlag for nettverksbygging både for små og store virksomheter. Ikke minst understreker hun nytteverdien ved å treffe næringsaktører på tvers av kommunegrensene fra fjord til fjell.

-Vi får et stort nedslagsfelt, det er nettverkstreff med frokostmøter og andre arrangementer vi synes det er interessant å delta på. Næringsforeningen jobber også med viktige politiske saker for oss i næringslivet i regionen, sier hun. 

Viktig styrejobb

Elin Kleven Johansen har gjort en viktig jobb for NiV gjennom seks år i styret.

– Det er interessant å bidra i styret i en næringsforening. Utviklingen har vært stor, og jeg opplever at næringsforeningen konsentrerer seg mer om sine kjerneverdier, og er opptatt av å utføre den jobben medlemmene ønsker at de skal gjøre, sier Johansen. 

NiV kjerneverdier

NiV skal være tydelig på sin rolle som medlemsorganisasjon, og som et forum for næring i regionen. Vår kjerneaktivitet og leveranse til medlemmene er:

  • Attraktive møteplasser
  • Attraktive rammevilkår
  • Attraktive utviklings- og innovasjonsmiljø
  • Attraktive rekrutteringsarenaer